Ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση της Αθήνας

Η επιμόρφωση της Αθήνας πραγματοποιήθηκε σε δύο συναντήσεις στα γραφεία του Καρπού. Μαζί με τους συμμετέχοντες παρακολουθήσαμε ταινίες μικρού μήκους που ασχολούνται με θέματα ρατσισμού και διακρίσεων, συζητήσαμε την δημιουργία σεναρίου…

Επιμόρφωση Ενηλίκων. Πάρτε μέρος στο πρόγραμμα CLAP!

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠροσκαλούμε εκπαιδευτές που εργάζονται με ευπαθείς ομάδες ενηλίκων να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση δημιουργίας ταινιών μικρού μήκους. Η δράση αυτή στοχεύει να υποστηρίξει τη δημιουργία οπτικοακουστικών παραγωγών γύρω από ζητήματα ρατσισμού…