Ενότητα 4η: Μαρτυρίες

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Όπως διαβάσατε στο θεωρητικό πλαίσιο, υπάρχουν πολλές ιστορίες και ζητήματα των χαρακτήρων που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Εδώ συλλέγουμε ορισμένες εμπειρίες και καταστάσεις από τις δουλειές μας με ομάδες στην κινηματογραφική εκπαίδευση, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες.