Επίσκεψη του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας

Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στον Καρπό από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας, οι καθηγήτριες του οποίου συμμετέχουν ως επιμορφούμενες στο πρόγραμμα CLAP. Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο της επικείμενης δημιουργίας των δικών τους ταινιών συζήτησαν για τις ιδέες τους και μοιράστηκαν εμπειρίες τους.

Μετά από ένα σύντομο παιχνίδι γνωριμίας ακολούθησε το θεωρητικό κομμάτι της εκπαίδευσης στο οποίο παρουσιάστηκαν:

  • Διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις της θεματικής του ρατσισμού και είδη ταινιών (animation, ντοκιμαντέρ, musical κλπ.)
  • Η έννοια της οριοθέτησης του κάδρου και τα διαφορετικά πλάνα στην σκηνοθεσία
  • Η σημασία του ήχου και της μουσικής στην ταινία.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στη συνέχεια συμμετείχαν σε μια σειρά πρακτικών ασκήσεων με θέμα την εξερεύνηση διαφορετικών ήχων και την ένταση στη διαδικασία της ηχογράφησης. Ήρθαν σε επαφή με οπτικοακουστικά εργαλεία και κλήθηκαν να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αντίστοιχες τεχνικές με τον εξοπλισμό τους.

Στόχος της δράσης ήταν η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων και η παροχή ιδεών και τεχνικών για τη δημιουργία των δικών τους ταινιών. Παράλληλα, επετεύχθη συντονισμός της ομάδας και διαμοιρασμός εμπειριών.

Similar Posts